Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice

O nás

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Sedlec-Prčice je školské koedukované zařízení poskytující vzdělání a komplexní péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, s nařízeným předběžným opatřením, a to vše na základě rozhodnutí soudu.

 

 

Informace pro školy

Spolupráce na základě podnětu střediska se týká klientů, kteří jsou již v evidenci SVP s přihlédnutím k ochraně osobních údajů klienta. Jde zejména o výměnu informací o žákovi, případně o úrovni spolupráce rodiny se školou. Cílem je rozšíření informací o klientovi z důvodů znalosti a pochopení jeho obtíží či projevů a k oslovení školy dochází vždy po dohodě s rodiči žáka.

Spolupráce na základě podnětu školy: SVP poskytuje pedagogickým pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Jedná se o poradenské služby i metodickou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků s rizikem či projevy poruch chování. Jsou to metodické služby, jejichž cílem je metodická podpora a edukace pedagogů v oblasti příčin a možností předcházení, zmírňování poruch chování nebo rizikového chování a která směřuje k nalezení optimálních postupů pro práci s dítětem. Dále poskytujeme primární prevenci selektivní a indikovanou pro třídní kolektivy.

Paleta potíží je široká, ale nejčastěji jde o napjaté vztahy mezi dětmi, neklidnou atmosféru během výukového procesu, nesjednocené třídní kolektivy, nízkou úroveň vzájemné tolerance mezi žáky a nedostatek porozumění. Pracujeme na nápravě interpersonálních vztahů mezi žáky a spolu s pedagogy se snažíme v programech podporovat takové způsoby jednání a chování mezi žáky, které zaručují klidnou a přátelskou atmosféru ve školním prostředí a snažíme se žáky vést k odpovědnosti jednotlivce za klima ve třídě.

K individuálním kontaktům s učiteli či vedením školy dochází z podnětu škol samotných obvykle kvůli práci s problémovým žákem, nebo když vázne spolupráce či komunikace s rodinou.

Posláním středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči a tím zejména předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte, nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Nejdůležitější díl práce se však vždy odehrává mimo střediska – v rodinách a ve školách. Střediska nelze je vnímat jako „opravny“ dětí nebo „hasiče požárů“ ve třídách, je nezbytné neustávat v kontinuální výchovné práci a řídit se doporučeními, která jsou pro danou klientelu podávána. Pokud jde o školy, tak zcela zásadní význam mají na tomto poli pravidelné a kvalitně vedené třídnické hodiny. Z obecné praxe mnohdy vyplývá, že největšími ,,odběrateli“ služeb SVP (pokud jde o práci s třídními kolektivy) jsou právě školy, kde třídnické hodiny nejsou nebo probíhají pouze formálně a jsou nárazově vedené.

Postup: Škola se telefonicky nebo prostřednictvím emailu objedná na vstupní konzultaci. Ta se odehrává vždy v prostorách SVP Benešov po předchozím dojednání termínu. Výstupem vstupního setkání může být pouze metodická podpora a poradenství nebo dojednání plánu dalších kroků, jakými jsou např. náslech ve třídě, práce s třídním kolektivem, účast na výchovné komisi apod. V takovém případě se uzavírá dohoda o spolupráci se školou s vymezením cílů. Cílem je kooperovat a hledat cesty, jak konkrétnímu dítěti nebo třídě s obtížemi pomoci.

Obvyklý průběh spolupráce se školu je následující. Prvotní je sběr informací (rozhovor s vedením školy, třídním učitelem nebo učitelkou, náslech ve třídě) a vytvoření kontraktu s jasným ohraničením cílů práce. Následuje systematická práce se třídou v předem dohodnutých časových termínech, zpravidla ve třech dvouhodinových blocích. Po ukončení programu je vypracována zpráva určená škole, obsahující doporučení pro další práci se třídou.

SVP

Rychlé kontakty

Adresa:
DDŠ, SVP a ZŠ Sedlec-Prčice Luční 330
257 91 Sedlec-Prčice

Kontakt
Tel.: 317 712 542

Mob.: 724 051 758, 724 053 765


Fax: 517 712 565, 517 712 555
ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz
sekretariat@ddsedlec.cz

 

 

Podporují nás

JUMP aréna Tábor 

Přátelé z Evangelické církve

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:114
TÝDEN:473
CELKEM:169189

Naše úspěchy